Związek Strzelecki "Strzelec" OSW – Komenda Główna
ZWIĄZEK STRZELECKI W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU
2 września 2014

A_bridge_broken_by_sappers_September_1939Działający w okresie międzywojennym Związek Strzelecki zajmował się wychowaniem obywatelskim, wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym młodzieży
i społeczeństwa, w myśl hasła: „każdy żołnierz obywatelem – każdy obywatel żołnierzem”. Organizacja doskonale wpisywała się w ten sposób w koncepcję budowy „narodu pod bronią”.
W 1939 roku strzelcy nie zawiedli, stając w obronie zagrożonej niepodległości,
a następnie włączając się w konspirację.

Na początku lat 30. w Oddziale II Sztabu Głównego WP utworzony został Wydział 2 dla kierowania przygotowaniami do podjęcia zadań specjalnych na tyłach nieprzyjaciela, gdyby wdarł się na teren kraju (tzw. dywersja pozafrontowa), oraz dla wzmocnienia ochrony i obrony rejonów przemysłowych kraju (Śląsk i Łódź). W przygotowania te włączono także organizacje paramilitarne, w tym Związek Strzelecki. więcej »


75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2014

1Gdy 1 września o godz. 4.45 Schleswig-Holstein oddawał pierwszą salwę, wojna tak naprawdę trwała już od kilkunastu minut. Bomby spadały na mosty w Tczewie i bezbronny Wieluń. Hitler rzucił się na Polskę. więcej »


Stulecie powołania Legionów Polskich
27 sierpnia 2014

 

100-lecie LegionowDziś mija setna rocznica utworzenia Legionów Polskich, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa. Legiony skupiły liczne polskie organizacje paramilitarne, min. Związek Strzelecki „Strzelec”, Armię Polską oraz Polskie Drużyny Strzeleckie. W 1915 roku ich liczebność wyniosła prawie siedemnaście tysięcy żołnierzy. Legiony stały się fundamentem późniejszego odrodzonego Wojska Polskiego.

Z tej okazji z dumą prezentujemy komplet infografik opracowanych przez Wydział Naukowo-Badawczy Komendy Głównej z okazji niedawnej setnej rocznicy marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej na Kielce, przygotowanych z myślą o internetowych portalach społecznościowych.

więcej »


Odprawa Wydziału Naukowo-Badawczego KG w AON
27 sierpnia 2014

W-6 KG AON 16.08.2014W dniach 16-17 sierpnia 2014 r. w Akademii Obrony Narodowej odbyła się odprawa Wydziału Naukowo-Badawczego Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW. Opiekunem przedsięwzięcia był płk (r.) prof AON dr hab. Józef MARCZAK.

Najlepiej rozwijającą się komórką Wydziału jest Sekcja Historyczna. Podczas odprawy przedstawiona została dotychczasowa działalność Sekcji i pierwsze efekty pracy wciąż jeszcze tworzącej się sieci referentów terenowych. Priorytetem jest obecnie dokumentowanie wiadomości i pamiątek związanych
z ponad stuletnią historią Ruchu Strzeleckiego, zapoczątkowanego przez Komendanta Józefa Piłsudskiego.

więcej »


70 Rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2014

Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy,
tu krwią nasączony jest każdy centymetr ziemi …

Ceną była śmierć za wolności smak,
choć minął czasu szmat, ty pamiętaj brat,
ceną była śmierć, życie oddał dziad,
63 dni chwały, nie przeliczając strat.

więcej »


79. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
12 maja 2014

smierc_012 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent Ignacy Mościcki mówił: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”.

Śmierć marszałka Piłsudskiego była dla polskiego społeczeństwa szokiem. Część osób, lepiej poinformowanych, wiedziała, że marszałek jest chory, ale i one nie zdawały sobie sprawy, że jest to choroba śmiertelna.

więcej »


Przyrzeczenie strzeleckie w Gdyni
4 maja 2014

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest dniem, w którym odbywa się uroczyste przyrzeczenie rekrutów Jednostki Strzeleckiej 4018 Gdańsk Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. więcej »


Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj
1 maja 2014

3majWitaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.
Dnia 3-go maja my Polacy obchodzimy corocznie wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 223 lat temu. Dokładnie w 1791 roku właśnie w ten dzień została uchwalona ustawa, której zadaniem było uregulowanie panującego wówczas ustroju prawnego na terenie Rzeczypospolitej. więcej »


2 maj – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
1 maja 2014

2majDzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Święto ma na celu popularyzację wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Senat RP w uchwale z dnia 12.02.2004 ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja jest obchodzony jest również jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. więcej »


Życzenia Wielkanocne Komendy Głównej ZS Strzelec OSW dla strzelców
19 kwietnia 2014

alleluja2014

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

WIELKANOC 2014

  więcej »